Author Archives: Divemaster

จากคนที่ไม่มีประสบการณ์การดำน้ำนักดำน้ำขั้นสูง

ก็จะแนะนำในการ จำกัด การกรณีของ หญิงเดี่ยวของ! ผู้… Read more »

เรียบง่ายไม่ได้อยู่ในร้านค้าขนาดใหญ่ในร้านดำน้ำขนาดเล็กในโอกินาว่า

ร้านดำน้ำขนาดเล็กในโอกินาว่ามีการปรับครอบงำของการใ… Read more »

นี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความสนุกสนานของการดำน้ำ

โรงเรียนร้านดำน้ำขนาดเล็ก 1 ดำน้ำ MAX4 คนของโรงเรี… Read more »